MIKROSÍTĚ A DISTRIBUCE OBNOVITELNÉ ENERGIE

Mikrogrids je místní síť zdrojů elektřiny a zátěží. Mikrosítě obvykle fungují jako součást tradiční rozlehlé sítě za normálních podmínek, ale lze je odpojit, aby pracovaly v „ostrovním režimu“, aby fungovaly autonomně nebo v režimu off-grid.

Mikrosítě obvykle integrují různé formy obnovitelné energie, jako je bioenergie, fotovoltaické zdroje, větrná nebo vodní energie malého rozsahu, aby vytvořily hybridní sítě s vysokou úrovní odolnosti a všestrannosti pro nouzové situace a další situace, kde je vyžadována nepřerušovaná energie.

Volter poskytuje mikrosítě a integraci distribuovaných obnovitelných zdrojů energie až do velikosti 1 MW jako standardní řešení, větší kapacita na vyžádání.

Dodávka Volter Microgrid je přizpůsobena pro každý projekt, ale obsahuje následující hlavní komponenty:

  • Volter Microgrid Controller
  • Bateriové uložiště
  • Obnovitelné zdroje energie, např.
  • Volter 40  biomasa
  • Fotovoltaické systémy
  • Malé vodní elektrárny
  • Malé větrné elektrárny

Kontaktujte nás a dozvíte se více!